dijous, 17 de desembre de 2009

Activitat 2.5
Aquesta activitat correspon al disseny d’una activitat d’aprenentatge mediada per un docent i per les TIC a partir d’un problema significatiu per als aprenents. L’activitat ha estat dissenyada per a un grup d’alumnes de 5 anys i s’ha desenvolupat a partir d’un problema que se’ls plantejava i que han hagut de solucionar fent un ús funcional i significatiu de les tecnologies. Com a experiència s’ha dut a la pràctica aquest projecte.


El problema plantejat sorgia arran d'una activitat plàstica que havíen fet els alumnes: uns titelles del personatge Pinotxo: Què podem fer per a que els altres nens i nenes de l'escola vinguin a veure els nostres titelles?


Utilitzant les tecnologies: càmera de fotos i ordinador, entre tots hem fet un cartell per anunciar la nostra exposició!

CONCLUSIONS
Establir quin paper ha de tenir l’ensenyament i aprenentatge de les TIC encara és avui dia un repte per a moltes escoles. Especificitat o transversalitat? Dos opcions oposades que encara generen debat.

Les perspectives psicopedagògiques actuals destaquen que els aprenentatges, si pretenem que siguin significatius, no poden estar buits de contingut, han de ser funcionals i relacionats amb l’entorn i l’interès de l’aprenent; proposar activitats a partir de la resolució d’un problema significatiu per als aprenents és una manera de fer-ho.

A l’hora de dissenyar aquestes activitats s’han de tenir presents les noves tecnologies com a un element didàctic més, jugant el seu paper en els objectius, els continguts i/o la metodologia d’ensenyament. D’aquesta manera, la presència de les TIC a les aules no serà esporàdica i deslligada de la resta d’aprenentatges, sinó que tindrà el mateix caràcter funcional que juga en la societat.

dimarts, 10 de novembre de 2009

Conclusions activitat 2.3

Sovint els debats es converteixen en espais on abocar les pròpies idees sense fer una reflexió profunda sobre aquestes ni sobre les que expressen els companys. La realització d’aquesta activitat m’ha permès reflexionar sobre la manera com es va dur a terme el debat de la primera PAC i sobre com l’argumentació pot ajudar a la construcció de coneixement.

Les regles que regulaven aquest diàleg o debat exigien l’ús de la tecnologia, en primer lloc, per a la realització del mateix debat (que ha esta en línia), i, en segon lloc, per a la construcció d’arguments, habilitat cognitiva molt important en l’aprenentatge.

L’ús de cmap m’ha resultat molt engrescador per a elaborar aquestes argumentacions, és una eina molt senzilla d’utilitzar i que permet compartir fàcilment amb els altres el propi coneixement.
Aquí teniu l'a-map sobre la construcció de coneixement compartit:

Canvis en la pregunta inicial "Situa't de l'1 al 10"

Després de treballar tots aquests conceptes i idees en la PAC 1, la meva puntuació a les diferents preguntes ha canviat una mica des de l'inici. Primer està la valoració inicial, i a continuació la valoració actual.

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ____4__2 (l'objecte principal és estudiar com fer introduir les TIC en els processos d'E/A per tal d'afavorir l'aprenentatge significatiu.

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: _8___10__

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ___5___1_(ja s'ha repetit força al forum i debat: el coneixement es pot transmetre???)_

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: ___2_ 2 (i la ciència i la tecnologia la fan i la utilitzen les persones, cadascuna amb els seus prejudicis, valors i actituds, que suposo que hi deuen tenir el seu paper._

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __9__10_(depenent de les propostes de treball que fan els consultors, hi ha aules en que l'intercanvi i l'aprenentatge és constant i d'altres en que no es comparteixen gaires experiències ni coneixements )

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: _1_3_(_hi ha debats i debats...)_

TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: __1__2_(o millor, de com introduir les TIC en els processos d'ensenyament/aprenentatge)_
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ___5__7_(doncs si, i per sort, en algunes assignatures, com aquesta ("no és peloteo") s'està aconseguint!)

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___3__1___


DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ____10__5 (canviaria la paraula determina per condiciona, i afegiria que "de la mateixa manera que la societat condiciona el canvi tecnologic)__diumenge, 1 de novembre de 2009

Activitat 2.1

Aquesta activitat consistia en reflexionar sobre el treball fet a la PAC 1 i determinar si hi ha hagut un canvi conceptual.
Trobo molt interessant i molt constructiu haver de fer aquesta reflexió sobre si hi ha hagut canvis en els nostres coneixements, de fet, ha estat en analitzar i comparar els diferents mapes (models conceptuals) que havia realitzat que m’he adonat dels canvis que s’han produït, i, per tant, dels aprenentatges que he fet. Alhora, haver d’explicar aquests canvis m’ha fet construir un model del que he après i com ho he après, la qual cosa em fa ser més conscient dels canvis.

Penso que realment, en realitzar la primera activitat, més aquesta miniactivitat de reflexió, s’ha produït un veritable aprenentatge significatiu. I en aquest procés crec que han tingut un gran paper les tecnologies, especialment amb les activitats d’haver de representar gràficament allò que es vol explicar. Per una banda els mapes conceptuals serveixen per destacar els diferents conceptes i les seves relacions, i, per l’altra, els mapes argumentatius obliguen a justificar i argumentar sempre les idees exposades, cosa que de vegades deixem una mica de banda.

Revisió de la pregunta "Situa't de l'1 al 10"

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ____4__ 2
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: _8____10_
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ___5____1_
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: ___2_2_
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __9__10_
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: _1__1__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: __1__4__
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ___5__7_
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___3_1____
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ____10___6_

dimecres, 14 d’octubre de 2009

Activitat 1.3

Aquesta activitat s'ha realitzat a partir de la lectura del material de l'assignatura, l'article "Ciència, tecnologia i societat: nous interrogants per a la psicologia" i la participació al debat generat a l'aula. A continuació us presento el mapa conceptual que engloba els conceptes treballats, així com les conclusions de l'activitat.

Conclusions

Abans d’iniciar l’estudi del mòdul i de participar en el debat ja creia que les relacions entre els conceptes “Ciència”, “Tecnologia”, “Societat” i “Educació” no són senzilles ni unidireccionals, però després d’aquest treball he constatat que no només les relacions són molt complicades sinó que els mateixos conceptes són molt difícils de definir de forma separada. És molt difícil pensar en la societat sense pensar en la tecnologia que tant l’ha marcada al llarg de la història, i és clar que sense la tecnologia i el coneixement científic la nostra societat no seria com és.

Aquest és un dels fils que he seguit i que ha generat bona discussió en el debat; l’altre fil ha estat el que parlava de com aplicar les TIC a l’escola? M’han resultat molt interessants les argumentacions fetes per defensar per una banda el tractament específic de les TIC i per l’altra el seu tractament transversal. Personalment crec que no es positiu radicalitzar les postures, i penso que les dues opcions no tenen perquè excloure’s mútuament: el que cal és una programació acurada per tal que el treball d’aprenentatge específic de les TIC es pugui relacionar amb totes les assignatures sense deixar llacunes ni reiterar els mateixos aprenentatges des de diferents àrees. Això, com qualsevol altre aspecte de la nostra professió, requereix formació i, sobretot, una bona predisposició de tots els implicats.


Personalment aquesta activitat m’ha resultat enriquidora, penso que ha estat plantejada molt bé, de tal manera que hem hagut de reflexionar, exposar i argumentar bé el que es deia, la qual cosa ha suposat un veritable aprofundiment en els continguts de l’assignatura.
dilluns, 21 de setembre de 2009

Avaluació inicial


Aquestes són les respostes a algunes de les preguntes que se'ns plantejaven a l'avaluació inicial:Mapa conceptual: Relació entre ciència, tecnologia, societat i educació.Conclusions:

No és gaire habitual que ens aturem a pensar i reflexionar exhaustivament sobre els coneixements previs que tenim sobre un determinat tema abans d’abordar el seu estudi, però crec que aquesta activitat ha estat interessant precisament perquè m’ha permès situar els meus coneixements i posar-hi una mica d’ordre i això em farà ser més conscient dels nous aprenentatges que faci.
Les preguntes plantejades no són qüestions sobre les que solem raonar habitualment, però penso que és bo de vegades parar i analitzar el món que ens envolta, com funciona i quin paper hi juguen els diferents elements.
En els últims anys sembla que les TIC s’han tornat omnipresents i imprescindibles en la nostra societat. Certament els nostres hàbits s’han vist modificats per les TIC, i en educació no podem prescindir ni obviar un element tant important en les nostres vides, però penso que cal aclarir quin paper hi juguen, per no caure en un ús indiscriminat i poc reflexiu d’aquestes tecnologies a les aules.
Has pensat en adaptar l'entorn de la UOC?

El cert és que he usat l’opció “Personalitza” de la UOC (l’editor, la signatura, la foto i el perfil) però crec que encara la podria adaptar més a les meves necessitats. Tanmateix, també seria convenient actualitzar més sovint el perfil i la foto (properament ho faré).

diumenge, 20 de setembre de 2009

Benvinguts al blog


Sigueu tots benvinguts a aquest blog! Aquesta pàgina serà una eina per compartir amb els companys i companyes coneixements i opinions mentre trebalem en els continguts de l'assignatura de Noves Tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació (a la UOC).