dijous, 17 de desembre de 2009

Activitat 2.5
Aquesta activitat correspon al disseny d’una activitat d’aprenentatge mediada per un docent i per les TIC a partir d’un problema significatiu per als aprenents. L’activitat ha estat dissenyada per a un grup d’alumnes de 5 anys i s’ha desenvolupat a partir d’un problema que se’ls plantejava i que han hagut de solucionar fent un ús funcional i significatiu de les tecnologies. Com a experiència s’ha dut a la pràctica aquest projecte.


El problema plantejat sorgia arran d'una activitat plàstica que havíen fet els alumnes: uns titelles del personatge Pinotxo: Què podem fer per a que els altres nens i nenes de l'escola vinguin a veure els nostres titelles?


Utilitzant les tecnologies: càmera de fotos i ordinador, entre tots hem fet un cartell per anunciar la nostra exposició!

CONCLUSIONS
Establir quin paper ha de tenir l’ensenyament i aprenentatge de les TIC encara és avui dia un repte per a moltes escoles. Especificitat o transversalitat? Dos opcions oposades que encara generen debat.

Les perspectives psicopedagògiques actuals destaquen que els aprenentatges, si pretenem que siguin significatius, no poden estar buits de contingut, han de ser funcionals i relacionats amb l’entorn i l’interès de l’aprenent; proposar activitats a partir de la resolució d’un problema significatiu per als aprenents és una manera de fer-ho.

A l’hora de dissenyar aquestes activitats s’han de tenir presents les noves tecnologies com a un element didàctic més, jugant el seu paper en els objectius, els continguts i/o la metodologia d’ensenyament. D’aquesta manera, la presència de les TIC a les aules no serà esporàdica i deslligada de la resta d’aprenentatges, sinó que tindrà el mateix caràcter funcional que juga en la societat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada